Prihláška na preteky ISCC 1.9.-7.9.2021

Na základe zaslania prihlášky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol na zaplatenie štartovného.
Štartovné musí byť uhradené do 14 dní od dátumu prihlásenia.
V prípade, že do 14 dní od dátumu prihlásenia nebude uhradené štartovné na zaslaný účet , bude registrácia tímu zrušená a miesto bude ponúknuté ďalším tímom.

Poplatky za rybársky lístok a povolenie na rybolov  sú zahrnuté v štartovnom.

International Slovakia Carp Cup 1.9.-7.9.2021 - Prihláška

GDPR

7 + 6 =