ISCC/International Slovakia Carp Cup/ 2020

Termín konania- 1.9.-6.9.2020

Miesto konania -VN Sĺňava

 

Miesto súťaže: VN Sĺňava revír RADY č. 2-5270
Lovné miesta: VN Sĺňava
Rozmiestnenie tímov: Viď.Mapa

Lovné miesta budú vybrané podľa počasia v termíne sútaže a počtu súťažiacich. Maximálny počet stanovíšť bude 70 družstiev

Harmonogram súťaže

utorok
1.9.20
10:00
Zraz- Siesta Pláž VN Sĺňava
10:30 – 12:00
Losovanie
12:00 – 13:30
Občerstvenie, obed – Presun na stanovištia
14:00 – 21:00
Príprava lovného miesta, vytýčenie, kŕmenie
streda
02.09.20
6:00
Začiatok lovu
štvrtok
03.09.20
Lov po celých 24 hodín
piatok
04.09.20
Lov po celých 24 hodín
sobota
05.09.20
Lov po celých 24 hodín
nedeľa
06.09.20
8:00
Ukončenie lovu
12:00
Vyhodnotenie Siesta Pláž VN Sĺňava

KONTAKTY

421905623986 Ing.Juraj Mrázik Zodpovedný vedúci preteku
Hlavný rozhodca
Zastupca vedúceho preteku

 

Zabezpečenie

Zello Branislav Garant rady SRZ a zabezpečenie polície
Zabezpečenie plavčíka s člnom
Mrázik Andrej Vyznačenie sektorov
Mudr.Mrázik Martin Lekársky dozor